za Anđelu

Nisi siguran da je zainteresovana. A voleo bi da bude. Pitaj je samo ovako slatko: Ko te prati kući?