Tvoja je zvezda. Poruči: Hoćeš da sijamo zajedno?
Neki fantastično romantičan tekst.
Marko
Samo tvoj